Hero image

Medlem

Bømlo Næringsråd

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo næringsråd har som formål å fremja næringslivet sine interesser gjennom idèskapande og koordinerande verksemd. Bømlo næringsråd har over 200 medlemsbedrifter, og driv mellom anna nettstaden Opplev Bømlo.

Kategoriar
Handel og service
Rådgjeving
Anna næring
Taggar / Nøkkelord
næringsråd