Bømlo Nœringsråd

Bømlo Næringsråd tel 231 medlemsbedrifter, og utgjer ein sterk interesseorganisasjon og støttespelar i næringsutviklingsprosjekt på Bømlo.

Bømlo næringsråd har følgjande hovudsponsorar

bremnesseashore
finnåskraftlag

Kartet under viser kor på Bømlo ein finn dei ulike verksemdene

 • Anna industri (8)
 • Bygg og anlegg (18)
 • Finans (11)
 • Fiskeri (6)
 • Handel og service (100)
 • Handverk (5)
 • Havbruk (11)
 • Havvind (1)
 • Helse og trening (6)
 • IKT (7)
 • Infrastruktur og eigedom (4)
 • Investering (4)
 • Kommune (5)
 • Kraft (1)
 • Kunst og kultur (3)
 • Maritim (23)
 • Matproduksjon (8)
 • Media og kommunikasjon (4)
 • Olje og gass (4)
 • Reiseliv (23)
 • Rådgjeving (15)
 • Transport (3)
 • Utdanning (3)
 • Verkstadindustri (9)