Bømlo Næringsråd

Bømlo Næringsråd tel om lag 200 medlemsbedrifter, og utgjer ein sterk interesseorganisasjon og støttespelar i næringsutviklingsprosjekt på Bømlo.

Ønskjer du å etablere bedrift på Bømlo? Ta kontakt med oss, så set me deg i kontakt med rette aktørar eller samarbeidspartnarar.

Nyhende

Sjå alle nyhende

Kartet under viser kor ein finn dei ulike verksemdene.

 • Anna næring (15)
 • Bygg og anlegg (21)
 • Finans (15)
 • Fiskeri (6)
 • Handel og service (97)
 • Havbruk (12)
 • Havvind (3)
 • Helse og trening (10)
 • IKT (10)
 • Infrastruktur og eigedom (10)
 • Kommune (5)
 • Kraft (2)
 • Kultur (10)
 • Kunst og handverk (12)
 • Maritim (26)
 • Matproduksjon (11)
 • Media og kommunikasjon (9)
 • Olje og gass (6)
 • Reiseliv (16)
 • Rådgjeving (33)
 • Transport (6)
 • Utdanning (3)
 • Verkstadindustri (11)