Bømlo Nœringsråd

Bømlo Næringsråd tel om lag 200 medlemsbedrifter, og utgjer ein sterk interesseorganisasjon og støttespelar i næringsutviklingsprosjekt på Bømlo.

Ønskjer du å etablere bedrift på Bømlo? Ta kontakt med oss, så set me deg i kontakt med rette aktørar eller samarbeidspartnarar.

Bømlo næringsråd har følgjande sponsorar

Gullsponsorar
Sølvsponsorar
Bronsesponsorar

Kartet under viser kor på Bømlo ein finn dei ulike verksemdene

 • Anna næring (13)
 • Bygg og anlegg (18)
 • Finans (14)
 • Fiskeri (7)
 • Handel og service (87)
 • Havbruk (11)
 • Havvind (1)
 • Helse og trening (8)
 • IKT (10)
 • Infrastruktur og eigedom (8)
 • Investering (1)
 • Kommune (5)
 • Kraft (1)
 • Kultur (3)
 • Kunst og handverk (10)
 • Maritim (25)
 • Matproduksjon (9)
 • Media og kommunikasjon (7)
 • Olje og gass (5)
 • Reiseliv (18)
 • Rådgjeving (23)
 • Transport (7)
 • Utdanning (3)
 • Verkstadindustri (9)