Bømlo Næringsråd

Bømlo Næringsråd tel om lag 200 medlemsbedrifter, og utgjer ein sterk interesseorganisasjon og støttespelar i næringsutviklingsprosjekt på Bømlo.

Ønskjer du å etablere bedrift på Bømlo? Ta kontakt med oss, så set me deg i kontakt med rette aktørar eller samarbeidspartnarar.

Nyhende

Sjå alle nyhende

Kartet under viser kor ein finn dei ulike verksemdene.

  • Anna næring (14)
  • Bygg og anlegg (20)
  • Finans (14)
  • Fiskeri (7)
  • Handel og service (95)
  • Havbruk (13)
  • Havvind (3)
  • Helse og trening (8)
  • IKT (11)
  • Infrastruktur og eigedom (8)
  • Kommune (5)
  • Kraft (1)
  • Kultur (6)
  • Kunst og handverk (10)
  • Maritim (27)
  • Matproduksjon (10)
  • Media og kommunikasjon (7)
  • Olje og gass (6)
  • Reiseliv (16)
  • Rådgjeving (30)
  • Transport (7)
  • Utdanning (3)
  • Verkstadindustri (10)

Bømlo næringsråd har følgjande sponsorar

Gullsponsorar
sponsor
sponsor
sponsor
Sølvsponsorar
sponsor
sponsor
Bronsesponsorar
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor