Hero image

Medlem

Bremnes Seashore

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bremnes Seashore AS er ein av Noregs leiande leverandørar av oppdrettslaks. Med lang erfaring, høg kunnskap om oppdrett og nytenking i alle ledd i prosessen, har me utvikla kvalitetsprodukt som er etterspurde over heile verda. Me produserer 200-300 tonn fisk kvar dag, noko som tilsvarar 500 000 måltid.

Kategoriar
havbruk
Taggar
oppdrett
foredling
salma
bömlo