Bømlabedrifter på Utdanningsmessa

bildeFoto: Mari Pedersen Totland

25. og 26. januar deltek fjorten bedrifter frå Bømlo på utdanningsmessa på Vikahaugane på Stord. Her kan elevane få snakke med bedrifter om kva yrker dei har behov for, og finne ut kva utdanning dei må ta for å få jobb i desse bedriftene.

Her er brosjyre over deltakande bedrifter, yrker og utdanningsvegar.

Bømlo Næringsråd har vore med i planlegging og rigging til dagen, og er òg tilstades saman med Bømlo Opplæringskontor på messa.

Me ønskjer ungdommen lykke til med utdanningsval og søknader om læreplassar, og håpar å sjå mange av dei flotte ungdommane att i bedriftene våre her på Bømlo!