Hero image

Medlem

Eidesvik Offshore

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Eidesvik Offshore er eit offshorereiarlag med hovudkontor i Langevåg, sør på Bømlo. Reiarlaget er notert på Oslo Børs med koden EIOF. Eidesvik opererer med ein flåte av spesialiserte skip innan tre hovudsegment: Forsyning og logistikk, Subsea og Seismikkundersøkelsar og kabellegging

Kategoriar
Taggar
subsea
kabellegging
seismikkundersøkingar
forsyning og logistikk