Hero image

Medlem

Eidesvik Offshore

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Eidesvik Offshore er eit offshorereiarlag med hovudkontor i Langevåg, sør på Bømlo. Reiarlaget er notert på Oslo Børs med koden EIOF. Eidesvik opererer med ein flåte av spesialiserte skip innan tre hovudsegment: - Forsyning og logistikk - Subsea - Seismikkundersøkelsar og kabellegging

Kategoriar
maritim
olje og gass
havvind
Taggar
subsea
kabellegging
seismikkundersøkingar
forsyning og logistikk