Hero image

Medlem

Fremskridt Laks

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Fremskridt Laks er eit oppdrettsselskap som driv to konsesjonar, og som er medeigar i eit settefiskselskap.

Kategoriar
oppdrett
laks
Taggar