Hero image

Medlem

Fylkesnes Fisk

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Fylkesnes Fisk er eit familieselskap som har tre konsesjonar for oppdrett av laks. I dag driv selskapet dei tre konsesjonane fordelt på fem lokalitetar; fire rundt Bømlo og ein i Kvinnherad. Det var Lars Johan Fylkesnes som starta og dreiv selskapet i mange år. I dag er det sønene Erik og Rune som driv selskapet som har femten fast tilsette, pluss helge- og ferievikarar. Fylkesnes Fisk er ein av aksjonærane i Salmon Group, som er eit nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap.

Kategoriar
havbruk
Taggar
oppdrett
laks