Hero image

Medlem

Bømlo Opplæringskontor

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo Opplæringskontor tilbyr service, råd og rettleiing for lærlingar og lærebedrifter i Bømlo. Me er òg, i samarbeid med kommunen, ansvarleg for å koordinere den lokale samhandlinga mellom skulane og arbeidslivet.

Kategoriar
opplæring
vgs
lærling
Taggar
fagprøve
kompetansebevis