Hero image

Medlem

Zinus Power

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Zinus AS er ein leiande leverandør av landstraumsprodukt, og autonome ladeløysingar for hamner og skip. Gjennom patentert design og funksjonaltet, har Zinus sett ein ny standard for landstraumsteknologi, som gjev vinst til både miljø og brukarar over heile verda.

Kategoriar
maritim
NMEC
Taggar
landstraum
ladeløysingar