Hero image

Medlem

multiSAFE

Type of attraction icon
Type of attraction icon

multiSAFE er ei Veritas godkjent bedrift med lang erfaring innan brannslukkingsutstyr til næringslivet. Som privatperson kan du kjøpa brannsikringsutstyr i deira lokaler i Brubrekka (Matre Maskin) kvar torsdag. multiSAFE leverer òg tenester som kontroll og sal av løfteutstyr, sjakler stropper og fallseler. I tillegg held dei kurs i varmt arbeid, fallsikring, personløftar og slukkeøvelser i eigne og kundes lokal. multiSAFE bygger også servicestasjon for overlevingsdrakter og fortsett det gode samarbeidet med VIKING LSA.

Kategoriar
hus & hage
Handel og service
Rådgjeving
Taggar / Nøkkelord
nmec
sikkerheit
brannsikring