Hero image

Medlem

iteam

Type of attraction icon
Type of attraction icon

iteam er ein markant tilbydar av global IT til bedriftsmarknaden i Noreg. Me likar å kalle oss ein nasjonal lokalleverandør. Fordi me opererer lokalt. Og med aktiv kunnskapdeling og ein felles tenesteportefølje, kan me levere dei same smarte og sikre IT-løysingane like godt til våre lokale kundar som til våre nasjonale.

Kategoriar
Taggar