iDrift blir med og byggjer ny, nasjonal merkevare innen IT 

bilde

Denne veka såg ein ny IT-aktør dagens lys i den norske marknaden. Eitt av Noregs raskast veksande IT-selskap med 31 lokasjonar frå Svalbard i nord til Kristiansand i sør, har endra namn og blitt til iteam. Blant desse er ein av medlemsbedriftene til Bømlo Næringsråd, nemleg iDrift AS, som har avdelingskontor på Kuben i Hollundsdalen.

iteam har sidan januar 2020 ekspandert betydeleg nasjonalt, og er i dag representert på 31 geografiske lokasjoner med til saman 250 medarbeidarar, 6 000 aktive kundar og ein omsetnad på omlag 700 MNOK. Det er iDrift sine avdelingar i Haugesund, Husnes, Stord, Bømlo, Os, Bergen og Forsand som no vert omprofilert.

Samla har iteam ei brei portefølje av IT-tenester og kundar. Blant anna
er konsernet allereie ein stor leverandør til havbruksnæringa og maritim næring langs kysten av Noreg, og er i tillegg ein stor tenesteleverandør innan både helse, bygg og anlegg og anna industri.

Konsernsjef Lars Ivar Simonsen er stolt over at iteam er befesta
nasjonalt, men er samstundes tydeleg på at det er regional og lokal tilhøyrsle som dannar grunnlaget for selskapet sin suksess: 

- iteam skal være en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi
levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale, sier Simonsen 

Simonsen er tydeleg på at iteam ikkje har som mål å bli ein rigid
IT-mastodont. 

- Til tross for at vi samlet sett blir en ledende nasjonal aktør som leverer globale IT tjenester, er lokal tilhørighet en viktig rammebetingelse og suksessfaktor for forretningsmodellen vår. Hvis vi ikke lykkes lokalt, vil vi slite nasjonalt. Dette vil komme kundene våre til gode gjennom lokalt eierskap, kompetente medarbeidere, grundige løsningsforslag og utmerket kundeservice. 

Dette vert understreka av Stian Lauknes, som er tydeleg på at det
lokale eigarskapet vert ivareteke: 

Faktum er at vi er flere medarbeidere på eiersiden i iteam enn vi var i iDrift. Og som en del av iteam tilføres vi ny kompetanse, kraft og kapital som lokalt vil merkes gjennom et bredere utvalg og enda bedre og smartere tjenester. I tillegg åpner det seg nye og spennende muligheter for medarbeiderne våre, både i forhold til kompetanseutvikling og deltakelse i større, nasjonale leveranser. 

Heile namne- og merkevareprosessen er utarbeida og forankra internt i
konsernet, noko både Lauknes og Simonsen meiner er viktig for både
kulturbygging og vidare vekst. 

- Vi har i fellesskap utviklet vår nye merkevareplattform som skal skape stolthet internt og oppmerksomhet eksternt. Det er viktig at vi har en egen kultur i selskapet og at vi sammen bygger denne nedenfra og opp. 

Det nye namnet kom på mange måtar av seg sjølv, fortel Stian Lauknes til sist. 

- Vi jobber i team med våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Og hvis man slår sammen IT og team, danner det naturlig vårt nye navn iteam.

Sjå alle nyhende