Hero image

Medlem

Amundsen Diving

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Heilt sidan oppstarten i 1976 har Amundsen Diving vore ein av pionérane innan kommersielle dykke- og ROV-operasjoner i Noreg. Som ein av dei som var tidleg ute har Amundsen vore med å definere både rutinar og prosedyrar for bransjen. Dei utfører alle typar oppdrag under overflata: mudring, berging, reparasjon, kaiarbeid, inspeksjonar, kartlegging og demolering.

Kategoriar
maritim
havvind
fiskeri
havbruk
olje og gass
NMEC
Taggar
dykking
ROV
undervannsarbeid