Hero image

Medlem

Stord Lufthamn

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Stord lufthamn er Sunnhordlandsregionen sin lokale flyplass. Lufthamna vart opna i 1985 og har ein rullebane på 1460 meter. På 2000-talet bygde me nytt terminalbygg og brannstasjon. Grunna små fasilitetar til sikkerhetskontroll føreligg det no planar for utviding av terminalbygg, samt bygging av nytt tårn.

Stord lufthamn vert ofte nytta av fly og helikopter i samband med søk og redningsaksjonar, samt sjuketransport. Flyplassen er også særs viktig for konkurranseevna til det lokale næringslivet.

Kategoriar
Infrastruktur og eigedom
Transport
Handel og service
Reiseliv
Taggar / Nøkkelord