Hero image

Medlem

Gulf Agency Company (GAC)

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Gulf Agency Company (GAC) er ein verdsleiande leverandør av shipping, logistikk og marine løysingar for den maritime industrien. Sentralt er langsiktig samarbeid, og integrerte tenester mot shipping, logistikk, cruise, marine og energirelaterte marknader, med sterkt fokus på kvalitet og tryggleik.

Kategoriar
maritim
NMEC
Taggar
shipping
logistikk