Hero image

Medlem

Bømlo Fiskerihavn

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo Fiskerihavn: Grønt fiskeri i den blå åker

Bømlo er ein av de største fiskerikommunane i landet med eit ungt og optimistisk fiskerimiljø – ei næring som er veksande.

Bømlo Fiskerihavn er eit prosjekt for utbygging av ny molo i Hovlandshagen på Langevåg på Bømlo. Det er eit fellesmål for Bømlo Kommune og lokalt næringsliv å få dette inn i fyrste periode i Nasjonalt Transportplan (2018-24) Ei ny fiskerihamn er avgjerande for ei vidare berekraftig utvikling i Bømlo kommune.

I tillegg vil utbygginga bidra til å oppretthalde og vidareutvikle ein unik kompetanse innen pelagisk fisk og havbruk.

Kategoriar
Maritim
Fiskeri
Taggar / Nøkkelord
fiskeri
pådrivar
næringsutviklar