Hero image

Medlem

Bømlo Fiskerihavn

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo Fiskerihavn er eit prosjekt for utbygging av ny molo i Hovlandshagen på Langevåg på Bømlo. Arbeidet pågår, og ei ny fiskerihamn er avgjerande for ei vidare berekraftig utvikling for fiskeri- og havbruksnæringa i Bømlo kommune. I tillegg vil utbygginga bidra til å oppretthalde og vidareutvikle ein unik kompetanse innen pelagisk fisk og havbruk.

Kategoriar
fiskeri
maritim
verkstadindustri
NMEC
Taggar
fiskerihamn