Hero image

Medlem

Wave Propulsion

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Wave Propulsion vart etablert i 2011. Me i Wave Propulsion har stort fokus på bølger og korleis dei kan utnyttast som bl.a energiressurs. Det er viktig for oss å skapa eit design som er effektivt og innovativt.

Kategoriar
skipsdesign
skrogdesign
Taggar
Maritim