Hero image

Medlem

TESS Partnershop

Type of attraction icon
Type of attraction icon
Icon for parking

TESS er ein heilnorsk og landsomfattande leverandør av produkt og tenestar. Kjerneprodukta er slangar og slangearmatur til alle føremål, med tilhøyrande tenester. På partnarshop-en på Rubbestadneset sel dei alt frå arbeidsklede til verktøy.

Kategoriar
verktøy
arbeidsklede
Taggar
Handel og service
Maritim
Havbruk
Anna næring