Hero image

Medlem

Ståvo

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Ståvo er ein samlingsplass og ei skaparstove midt i sentrum. Me trur på å legge til rette for tema. Det er ei ståve for design, leik, kreativitet og samarbeid mellom små, mellomstore og store.

Kategoriar
Kunst og handverk
Media og kommunikasjon