Hero image

Medlem

Martech Marine & Industriservice

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Din rådgjevar og samarbeidspartnar innan kompositt. Martech Marine & Industriservice er eit firma som har lang kompetanse og erfaring innan bygging og reparasjon i kompositt. Tenester: - Reparasjon og konstruksjon - Rådgjeving - Bistand i teknologiutviklingsprosjekt

Kategoriar
maritim
NMEC
Taggar
kompositt
teknologiutviklingsprosjekt