Hero image

Medlem

Marine Manager

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Marine Manager AS er leverandør av eit heilt nytt og unikt prosjekt- og effektiviseringsverktøy for den maritime sektoren. Verktøyet heiter Marine Manager, er særs brukarvenleg, og brukar velutprøvd teknologi for å digitalisere oppgåver for alle involverte partar i nybygging, ombygging og reparasjon/dokking av skip. Gjennom Marine Manager får brukarane enkelt tilgang på alle relevante dokument til ein kvar tid, via stasjonære einingar, mobilar og nettbrett. Systemet tilfredsstiller alle behov for systematisk ferdigstilling. Marine Manager er utvikla av personar med lang erfaring innan skipsfart og verft i Noreg og internasjonalt, offshore og ferdigstilling og IT og brukaropplevingar.

Kategoriar
marine manager
teknologi
Taggar
IKT
Maritim