Hero image

Medlem

Bømlo Folkehøgskule

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo Folkehøgskole er ein frilynt skule midt mellom Bergen og Stavanger. Her får du eit annleis studieår med hovudfokus på berekraft, kultur, kreativitet og solidaritet. Samstundes legges det vekt på at du skal utvikle deg innan kommunikasjon, konfliktløysing og samarbeid. Me garanterer eit folkehøgskuleår du aldri vil gløyma!

Kategoriar
skule
Taggar
folkehøgskule