Finnås Kraftlag

Korleis sikre nok nett og straum til Bømlo framover?

bilde

Finnås Kraftlag har siste månadane hatt eit prosjekt som handlar om korleis ein må gå fram for å sikre nok nett og straum til Bømlo framover. No blir det presentasjon av prosjektet på Teams, med moglegheit for spørsmål i etterkant.

Gå ikkje glipp av denne viktige samlinga, og lær meir om korleis kraftsituasjonen i Noreg berører næringslivet på Bømlo og i regionen. Samlinga blir på Teams.

Vil du ha teamsinnkallinga rett i kalenderen, sender du berre ein e-post til nina@bomlonr.no.

Prosjektet var ei oppfølging frå samlinga me hadde 1. september i fjor, om korleis ein skal sikre infrastruktur til eit ekspansivt næringsliv.

Sjå alle hendingar