Bømlo Kulturhus

Korleis sikre infrastruktur til eit ekspanderande næringsliv?

bildeFoto: Kulturhuset

Finnås Kraftlag, BVA og Bømlo kommune inviterer til møte saman med Bømlo Næringsråd for å orientere om straum- og vassituasjonen me står ovanfor.

Me har eit næringsliv som veks og utviklar seg, og i tillegg fleire nyetableringar på trappene. Men korleis skal me sikre at eksisterande og nye næringar får tilgang til den infrastrukturen dei treng?

Bli med på dette viktige møtet som i største grad berører samtlige næringsaktørar i kommunen - i ein eller annan grad.

Agenda
13:00Velkommenv/dagleg leiar Nina Ingvaldsen Bømlo Næringsråd
13:05Straumsituasjonen i Bømlov/dagleg leiar Tor Bjarne Smedsrud Finnås Kraftlag
13:20Vassituasjonen i Bømlov/dagleg leiar Audun Halleraker BVA
13:45Kva skal til for å vere eit modent prosjekt på regionalnettet?v/direktør Fagne Magne Bratland
14:00Tankar om utfordringa me står ovanforv/kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter Bømlo kommune
14:15Pause
14:45Paneldebatt: Kva kan me gjere for å sikre infrastrukturen næringslivet treng neste ti år?Innleggshaldarar + Invest in Sunnhordland, Bømlo fiskerihavn, ++

Samlinga er open for alle - òg bedrifter som ikkje er medlem i næringsrådet.

Påmelding innan 23. august til heidi@bomlonr.no. Vel møtt!