Hero image

Medlem

XL-bygg Kr. Steinsbø

Type of attraction icon
Type of attraction icon
Icon for parking

XL-BYGG Kr. Steinsbø er din lokale faghandel innen trelast og byggevarer! Me har òg ein kjøkenavdeling der me sel Drømmekjøkken og Sigdal. Hos oss får du også gratis lån av hengar ved kjøp av varer, samt at det er moglegheit for heimkøyring av varer.

Me tilbyr "klappet og klart", der du kan fortelje oss om prosjektet og me kjem på ein uforpliktande befaring. Samen finn me riktig pris og løysning. Du får så ein personleg prosjektleiar som sørge for ein effektiv prosess i samarbeid med proffe handtverkarar. Så blir jobben gjort som avtalt og du får faktura frå XL-BYGG. Enklare blir det ikkje.

Kategoriar
hus & hage
Bygg og anlegg
ventilasjon
tømrar
Handel og service
Taggar / Nøkkelord
Bygg og anlegg
Handel og service