Hero image

Medlem

Kiwi Mosterhamn

Type of attraction icon
Type of attraction icon
Icon for parking

Kiwi Mosterhamn har store flotte lokaler i Mosterhamn sentrum. Her er det også ein romseleg parkeringsplass.

Kategoriar
daglegvare
Taggar
matbutikk
kiwi