Hero image

Medlem

Hardanger Seafood

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Hardanger Seafood (tidl. Hardanger Fiskeforedling) er eit lakseslakteri som blei etablert i 1986 av lokale oppdrettarar i Hardanger. Selskapet er i dag eigd av Lingalaks, Tombre Fiskeanlegg, Eidesvik Laks, Fylkesnes Fisk og SalMar. Bedrifta slaktar og pakkar laks og aure for selskapet sine eigarar og andre oppdrettarar på Vestlandet. I tillegg frys og pakkar me laks og aure for eksport, og sender fisk frå Hardangerfjorden rundt hele jordkloden.

Kategoriar
Havbruk
Matproduksjon
Taggar / Nøkkelord
laks
aure
slakteri