Hero image

Medlem

Geopark Sunnhordland

Type of attraction icon
Type of attraction icon
Icon for parking

Berggrunnen og landskapet i Sunnhordland, og spesielt Bømlo, har vore eit skattkammer for menneska nesten heilt sidan dei første kom padlande nord hit for 11 500 år sidan. Grønstein, rhyolitt, kleberstein, marmor, klorittskifer, jaspis, koparkis, svovelkis, gull og granitt har vore utvunne i Sunnhordland og nytta både innanlands og utanlands. Geopark Sunnhordland løftar fram, formidlar og forvaltar kunnskap om den rike steinhistoria til Bømlo og Sunnhordland til skular, fastbuande og tilreisande. Moster Amfi er geoparkens hovudportal.

Kategoriar
historisk
tur
Taggar
stein
lava
marmor