Hero image

Medlem

Eidesvik Invest

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Eidesvik Invest AS er eit felles holdingselskap for familieselskapa Bømmelfjord AS v/ Borgny Eidesvik og Evik AS v/ Lars Eidesvik. Selskapet eig mellom anna 100 % i Bømlo skipsservice AS, om lag 60 % i reiarlaget Eidesvik Offshore AS, 45 % i Eldøyane Næringspark, Stord, 12 % i baseselskapet Norsea Group AS i tillegg til eigardelar i ei rekkje andre selskap, som Signatur Management.

Kategoriar
finans
Taggar
investering
holdingselskap