Hero image

Medlem

Bømlo Vatn og Avløpsselskap (BVA)

Type of attraction icon
Type of attraction icon

BVA er Bømlo kommune sitt vatn- og avløpsselskap. I 2020 produserte BVA ein milliard sekshundreogtretti millionar liter vatn. Me skal bygga ut, drifta og vedlikehalda vatn- og avløpsanlegg i Bømlo kommune og andre oppgåver i tilknyting til dette. Til dette har me ein stab på 18 personar med høg kompetanse og godt humør, som verkeleg står på når det trengs!

Kategoriar
Kommune
Infrastruktur og eigedom
Taggar / Nøkkelord
Bømlavatn
avløp
vatn