Hero image

Medlem

Bømlo Vatn og Avløpsselskap (BVA)

Type of attraction icon
Type of attraction icon

BVA er Bømlo kommune sitt vatn- og avløpsselskap. I 2020 produserte BVA ein milliard sekshundreogtretti millionar liter vatn. Me skal bygga ut, drifta og vedlikehalda vatn- og avløpsanlegg i Bømlo kommune og andre oppgåver i tilknyting til dette. Til dette har me ein stab på 18 personar med høg kompetanse og godt humør, som verkeleg står på når det trengs!

Kategoriar
Taggar
Bømlavatn
avløp
vatn