Hero image

Medlem

Bømlo Teater

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo Teater er ein frivillig organisasjon med målsetjing om å arbeida for å styrkja Bømlo som eit senter for scenekunst ut frå kompetanse, kvalitet, breidd og engasjement.Gjennom god samhandling og sunn økonomistyring skal Bømlo Teater skape ein berekraftig, open og inkluderande organisasjon. Laget er medlem av Norges Amatørteaterforbund.

Kategoriar
teater
dans
Taggar
teater
dans