Hero image

Medlem

Blink Hus Steinsbø

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Når du skal gjere draumen til verkelegheit, er det viktig å velje ein samarbeidspartner du kan stole på. Som ordner alt du har tenkt på og alt du ikkje visste måtte gjerast. Me kjenner marknaden og området der du vil bu. Blink Hus Steinsbø er lokal kvalitet.

Kategoriar
tømrar
bygg og anlegg
ventilasjon
Taggar
hus
fritidsbustad
hytte
rorbu
garasje
naust
tilbygg
næringsbygg