Aslaug Tveit kjem - kjem du? Meld deg på konferansen 10. november

bilde
Foto: Aslaug Tveit. Fotografi frå nettstaden til Drammen kommune eiendomsutvikling.

Mange kjenner Aslaug frå lokalavisa, der ho har vore sentral i arbeidet Camp Kåså på Langevåg, men på konferansen 10. november kjem ho heim til Bømlo for å fortelje meir om kva som skal til for å få folk til å flytte akkurat til vår kommune, og kva me må gjere for å framstå som den mest attraktive kommunen å busette seg i.

Bømlingen Aslaug Tveit starta i 2009 Leva Urban Design, då yrkestittelen Urban Designer som ho hadde med seg heim etter studiar i Danmark, ikkje gav ho jobb i dei etablerte bedriftene. Tre år seinare vann ho Firsprangprisen for sitt arbeid med Urban Sjøfront i Stavanger, i tillegg til sitt eget selskap Leva Urban Design. Selskapet tel i dag omlag 10 tilsette, og arbeider i hovudsak med stadsutvikling - og skape gode og berekraftige miljø der folk bur.

Ikkje gå glipp av dette innlegget frå ein driftig bømling som til dagleg arbeider i sånn halv-vakker natur på Nord-Jæren. Kjøp billett til konferansen her!

Sjå alle nyhende