Atheno

Styrekurs

bilde

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 24. april​. Kurset høver for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​​

Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​​

Tematikk: ​
⁠• Styret sin juridiske rolle og ansvar ​​
⁠• Styret sine oppgåver og fokusområde ​​
⁠• Styret sitt samspel med administrasjonen
⁠• Styremøta ​​
⁠• God verksemdleiing ​​
⁠• Styreevaluering ​​

Stad: Vabakkjen 6 (Atheno sine kontorlokale) ​​
⁠Pris: Kr. 1990 eks.mva pr person (inkludert lunsj)​

(Bindande påmelding) ​​

Kurshaldar: Lars Solberg, styreleiar i Atheno​​

Ta kontakt med Reidun Rykkje på epost reidun@atheno.no for påmelding eller meir informasjon.

Sjå alle hendingar