Atheno

Seminar om innleigeregelverket

bilde

INVITASJON TIL LUNSJ-SEMINAR VEDR. INNSTRAMINGAR I INNLEIGEREGELVERKET

Det vil på seminaret bli gitt ein gjennomgang av regelverket om kor tid ein lovleg kan leige inn arbeidskraft frå bemanningsselskap. Vidare vil grensa mellom innleige og entreprise og grensa mellom sjølvstendig oppdragstakar og tilsett vera eit tema. Seminaret passer for alle typer bedrifter.

Tidsplan:

09.30-11.00 Gjennomgang av regelverket v/ Nina Tennebekk, NHO

Spørsmål og drøfting

11.00-11.45 Lunsj

Tidspunkt og stad:

Tysdag 17. oktober kl. 09.30-11.45

Atheno AS, Vabakkjen 6

Påmelding til reidun@atheno.no innan 13 oktober.

Seminaret er gratis, men på grunn av bestilling av lunsj må me ha påmelding. Eventuelle allergier må meldast ved påmelding.

Dersom ein har meldt seg på, men ikkje møter, vil ein verta belasta med kr. 200,-.

Sjå alle hendingar