Bømlo Kommune

Samling for politikarar og næringsliv

bilde

23. mars blir det samling mellom næringsliv og politikarar på Bømlo Rådhus. Her vil næringslivet fortelje meir om kva moglegheiter og ufordringar som ligg føre, innspel til kva kommunen kan gjere for å legge til rette, og informasjon om saker der næringslivet treng støtte frå lokale politikarar. Håpar flest mogleg av våre folkevalde - og dei som stiller til val til hausten, finn vegen til denne samlinga!

Påmelding til mari@bomlonr.no.

Sjå alle hendingar