Moster Amfi

Reiselivssamling om destinasjonsutvikling

bilde

Onsdag 14. februar inviterer me medlemmar innan reiseliv og turisme til ei samling i Moster Amfi, for eit dialogmøte rundt destinasjonsutvikling på Bømlo.

Program

  • Destinasjonsutvikling som del av tilflyttarstrategien
  • Innspelsrunde
  • Prioritering av arbeid vidare

Etter samlinga får ein høve til å kjøpe pizzabuffet i kafèen til 120 kr per person. Dette må forhåndsbestillast ved påmelding.

Påmelding til post@bomlonr.no innan 8. februar. Hugs å spesifisere om du ønskjer å kjøpe pizzabuffet.

Sjå alle hendingar