Kulleseidkanalen Gjestehamn

Politisk debatt - Finnås

bilde

Kulleseidkanalen Gjestehamn inviterer denne kvelden bygdafolk, lokalt næringsliv og kommunepolitikarar til debatt på kanalen:

⁠Korleis kan me legge til rette og utvikle Finnås til å bli eit meir attraktivt og levande lokalsenter?

Finnåsbygda har nemleg sidan 90-talet hatt ein svak nedgang i folketal. Samstundes har innbyggjarane gjennom Bømlaundersøkinga løfta fram Finnås som ein svært god stad å leve, og der ein opplever godt samhald mellom innbyggjarane. Unge som har svara, peikar på at dei ønskjer å busette seg i bygda når dei vert vaksne. Likevel går altså talet på innbyggjarar ned, noko som er uheldig for heile Bømlo.

Kva er bra med Finnås i dag? Kva seier ekspertane på kva som skal til for å utvikle attraktive stader å bu? Og kva tenkjer politikarane dei kan bidra med, for å leggje godt til rette for å utvikle Finnås til å bli eit meir attraktivt og levande lokalsenter? Gå ikkje glipp av viktige presentasjonar og gode diskusjonar i gjestehamna denne kvelden!

 • 18:00: Kjøp av kaffi og noko attåt
 • 18:45: Arrangementet startar
  • Velkommen ved Kulleseidkanalen Gjestehavn
  • Finnås i dag v/Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter
  • Tilflyttarstrategi: Aslaug Tveit, dagleg leiar i LÉVA Urban Design, presenterer resultat frå Bømlo og Finnås, og tankar kring korleis skape eit meir levande Finnås sentrum
  • Pause
  • Politikardebatt, fasilitert av Astrid Kjellevold, dagleg leiar Atheno
 • 21.30: Arrangementet er ferdig.

Vel møtt til Kulleseidkanalen Gjestehamn!

Sjå alle hendingar