Kulleseidkanalen Gjestehamn

Ordføraren sin julelunsj

bilde

Ordførar og varaordførar inviterer dagleg leiar til bedrifter med tilhald/tilknytning på Bømlo til julelunsj på Kulleseidkanalen Gjestehavn. Eit utval lokale, regionale og nasjonale politikarar vert og invitert.

 Agenda

12:00

Velkommen

v/ ordførar Sammy Olsen

12:05

Lunsj og drøs

 

12:30

Musikalsk innslag

v/ Bømlo kulturskule

12:45

Ein framtidsretta kommune

v/ kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter

13:00

Skulen for havrommet

v/ konstituert rektor Rebecca Hildebrandt-Paulin

13:10

Næringslivet sine moglegheiter på Bømlo - sett litt utanfrå

v/ dagleg leiar Digilab Bjarne Hareide

13:30

Panelsamtale med fylkespolitikar Sigbjørn Framnes og stortingspolitikarane Liv Kari Eskeland og Odd Harald Hovland

Fasilitert av varaordførar Ragnfrid Sønstabø

13:50

Takk for i dag

v/ varaordførar Ragnfrid Sønstabø

Frist for påmelding: 2. desember pga. matbestilling. Du melder deg på ved å sende e-post til post@bomlonr.no. Det er begrensa med plassar, så førstemann til mølla!

Sjå alle hendingar