Kulleseidkanalen Gjestehamn

Ordføraren sin julelunsj

bilde

Ordførar og varaordførar inviterer dagleg leiar til bedrifter med tilhald/tilknytning på Bømlo til julelunsj på Kulleseidkanalen Gjestehavn. Eit utval lokale, regionale og nasjonale politikarar vert og invitert.

Agenda
12:00Velkommenv/ ordførar Sammy Olsen
12:05Lunsj og drøs
12:30Musikalsk innslagv/ Bømlo kulturskule
12:45Ein framtidsretta kommunev/ kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter
13:00Skulen for havrommetv/ konstituert rektor Rebecca Hildebrandt-Paulin
13:10Næringslivet sine moglegheiter på Bømlo - sett litt utanfråv/ dagleg leiar Digilab Bjarne Hareide
13:30Panelsamtale med fylkespolitikar Sigbjørn Framnes og stortingspolitikarane Liv Kari Eskeland og Odd Harald HovlandFasilitert av varaordførar Ragnfrid Sønstabø
13:50Takk for i dagv/ varaordførar Ragnfrid Sønstabø

Frist for påmelding: 2. desember pga. matbestilling. Du melder deg på ved å sende e-post til post@bomlonr.no. Det er begrensa med plassar, så førstemann til mølla!