Atheno

2-dagars kurs i KI/AI

bilde

Atheno har gleda av å kunna tilby eit to dagers «hands on»-kurs i «Innføring av Kunstig Intelligens’. Det vert ei praktisk tilnærming i implementering og bruk. Du vil også få kunnskap om forståing for teknologien sin breiare samfunnsmessige implikasjonar. Det er anbefalt at det kjem fleire enn ein frå kvar bedrift.

Innhald:

  • Generell KI, begrep og teknologiar
  • Praktisk bruk knytt til konkrete moglegheitar i egen bedrift
  • Verdiutbytte av KI-verktøy
  • Bestillarkompetanse og innføring av KI-verktøy

Anna informasjon:

  • Kurshaldarar er Lena Thorsmæhlum og Thordur Arnason fra Gervi Labs
  • Avgrensa tal kursplassar
  • Lunsj vert servert

PS! Ta med maskin til bruk i praktisk arbeid

Påmelding til reidun@atheno.no.

Sjå alle hendingar