Bømlo Kulturhus

Konferanse: Bygge Bømlo for eit sterkare Vestland

bildeFoto: Jaime Lopes, Unsplash.com

10. november blir det konferanse i Bømlo kulturhus. Me byr på relevante og interessante innlegg frå flinke folk, før me fêr til Kulleseidkanalen og inntar ein betre 3-rettars middag i flotte lokale med god stemning. Ta med deg kollegaar på jobb og bli med på ein triveleg dag!

Pris for deltaking:

  • Medlemmar, full pakke, konferanse og middag: 2 590 kr inkl. mva
  • Medlemmar, dagpakke, konferanse: 2 090 kr inkl. mva
  • Seniorbillett, dagpakke, konferanse; 1 290 kr inkl. mva

Ikkje-medlemmar er sjølvsagt òg velkomne til å delta mot eit påslag på 500 kr på billetten.

Påmelding gjer du ved å kjøpe billett på Bømlo kulturhus. Hugs å skriv inn namn, etternamn og firma når du melder deg på!

  • ⁠⁠Påmeldingsfrist for full pakke er 27. oktober.
  • ⁠⁠Påmeldingsfrist for dagpakke er 4. november.
Program
11:30Registrering av deltakarar
12:00Innleiing og framtidstankar
Velkommen til store og til småv/ Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter
Framtidsutsikter i ei uroleg tidv/ Valuta & renterådgjever Remy Atle Bilsback SPV Markets
Slik lukkast Vestlandv/ Hubkoordinator Lasse Kolbjørn Anke Hansen Grøn Region Vestland
…og slik lukkast Sunnhordlandv/ Leiar Lene Pilskog Invest in Sunnhordland
13:05Pause med kaffi og frukt
13:35Satsingar som byggjer Bømlo
Heilt elektriskv/ CEO Maria Bos Plug, PhD Tor Gjøsæter Ilder, teknisk sjef Finn Inge Langeland Zinus og dagleg leiar Oddgeir Alvsvåg LOS Elektro
Prosessbåtfirma utan bremsv/ Dagleg leiar Kjetil Tuftland Napier AS
Sqale AQ sqalerer på Bømlov/ Avdelingsleiar Ståle Ytrøy Scale AQ
__TBATBA
14:35Pause med kaffi og noko å bite i
15:05Samfunnsbygging, stadsutvikling og tilflytting
Frå fiskeri til reiseliv og stadsutviklingv/ Inge Halstensen
Der SSB ikkje skulle tru at så veldig mange ville buv/ Dagleg leiar Aslaug Tveit Leva Urban Design
Borte bra men heime best?v/ nyleg heimflytta bømling Mari Pedersen og Tove Sortland som studerer vekke
Trainee Vest - ein moglegheit å få unge heim attv/ TBA
16:35Pause med kaffi og noko godt
17:00Avslutningsforedrag
Kritikk er gullv/ Rune Bjerga
Takk for no - sjåast på kanalen
19:00Middag på Kulleseidkanalen