Bømlakonferansen 2022

bilde

10. november blir det konferanse i Bømlo kulturhus. Me byr på relevante og interessante innlegg frå flinke folk, før me fêr til Kulleseidkanalen og inntar ein betre 3-rettars middag i flotte lokale med god stemning. Ta med deg kollegaar på jobb og bli med på ein triveleg dag!

 Program

11:30

Registrering av deltakarar, kaffi og noko å bite i

12:00

Innleiing og framtidstankar

 

Velkommen til store og til små

v/ Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter

Framtidsutsikter i ei uroleg tid

v/ Valuta & renterådgjever Remy Atle Bilsback SPV Markets

Slik lukkast Vestland

v/ Hubkoordinator Lasse Kolbjørn Anke Hansen Grøn Region Vestland

…og slik lukkast Sunnhordland

v/ Leiar Lene Pilskog Invest in Sunnhordland

13:05

Pause med kaffi og noko godt

   

13:35

Satsingar som byggjer Bømlo

10 000 år industrihistorie på 10 minutt

v/ Dagleg leiar Brynjar Stautland Geopark Sunnhordland

Prosessbåtfirma utan brems

v/ Dagleg leiar Kjetil Tuftland Napier AS

Heilt elektrisk

v/ CEO Maria Bos Plug, PhD Tor Gjøsæter Ilder, teknisk sjef Finn Inge Langeland Zinus og dagleg leiar Oddgeir Alvsvåg LOS Elektro

Scale AQ scalerer på Bømlo

v/ Avdelingsleiar Ståle Ytrøy Scale AQ

14:35

Pause med kaffi og noko å bite i

15:05

Samfunnsbygging, stadsutvikling og tilflytting

Frå fiskeri til reiseliv

v/ Samfunnsbyggjar Inge Halstensen

Der SSB ikkje skulle tru at så veldig mange ville bu

v/ Dagleg leiar Aslaug Tveit Leva Urban Design

Borte bra men heime best?

v/ nyleg heimflytta bømling Mari Pedersen og Tove Sortland som studerer vekke

Trainee Vest - ein moglegheit å få unge heim att

v/ Prosjektleiar for Trainee Vest, Ragnhild Friis-Ottesen Bergen Næringsråd

16:35

Pause med kaffi og noko godt

17:00

Avslutningsforedrag

Kritikk er gull

v/ Rune Bjerga

Takk for no - sjåast på kanalen

18:30

Oppmøte på Kulleseidkanalen - middag kl 19.00

Pris for deltaking:

  • Medlemmar, full pakke, konferanse og middag: 2 590 kr inkl. mva (frist 28. oktober)
  • Medlemmar, dagpakke, konferanse: 2 090 kr inkl. mva (frist 4. november)
  • Seniorbillett, dagpakke, konferanse; 1 290 kr inkl. mva (frist 4. november)

Ikkje-medlemmar er sjølvsagt òg velkomne til å delta mot eit påslag på 500 kr på billetten.

Påmelding gjer du ved å kjøpe billett på Bømlo kulturhus. Det går og an å melde seg på med epost til heidi@bomlonr.no, og då får de faktura i posten.

Sjå alle hendingar