Langevåg Bygdatun

Næringslivssamling på Langevåg

bilde

På oppdrag frå næringslivet på Langevåg, inviterer med bedrifter i området på frukostsamling i Bygdatunet. Påmelding til heidi@bomlonr.no.

Agenda

08:30

Velkommen

v/dagleg leiar Nina Ingvaldsen Bømlo Næringsråd

08:45

Om næringslivet sine behov i høve utvikling og vekst

v/viseadministrerande direktør Jan Lodden Eidesvik Offshore


09:00

Kommuneplanen – samfunnsdel og arealdel

v/samfunnsplanleggjar Alf Helge Greaker Bømlo kommune

09:20

Erfaringar frå ei anna bygd

v/styremedlem Mari F. Bjørnstad Skurdalen bu og bygdelaug

10:00

Tankar frå kommunedirektøren

v/kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter Bømlo kommune

10:15

Vegen vidare og takk for no

v/dagleg leiar Nina Ingvaldsen Bømlo Næringsråd

Sjå alle hendingar