Bømlo Hotell

Frukostmøte NMEC

bildeFoto: Bømlo hotell

NMEC inviterer til frukostmøte for medlemsbedriftene, der ein kan høyre om følgjande:

Agenda
08:00Frukost
08:30Velkommen + highlights frå Grøn Region Vestlandv/dagleg leiar Nina Ingvaldsen Bømlo Næringsråd
08:40Utviklingsplanarv/hotelldirektør Holger Thede Bømlo Hotell
08:45Gammalt verktøy hos ny leverandørv/dagleg leiar Lars Magne Endresen Embicon
08:55Status industriområdetv/konserndirektør Jakob Særsten LOS Gruppen
09:10Kort pause
09:20Havvind, teknologi, teknologisenter og leverandørkjedarv/CEO UNITECH Gunnar Birkeland
09:50Kartlegging av moglege leverandørar til havvind-konsortierv/næringsutviklar Grete Møgster Utsira kommune

Samlinga er for medlemmar i NMEC. Påmelding innan 10. juni til heidi@bomlonr.no. Vel møtt! :)