Frukostmøte NMEC

bilde

NMEC inviterer til frukostmøte for medlemsbedriftene, der ein kan høyre om følgjande:

Agenda

08:00

Frukost

08:30

Velkommen + highlights frå Grøn Region Vestland

v/dagleg leiar Nina Ingvaldsen Bømlo Næringsråd

08:40

Utviklingsplanar

v/hotelldirektør Holger Thede Bømlo Hotell

08:45

Gammalt verktøy hos ny leverandør

v/dagleg leiar Lars Magne Endresen Embicon

08:55

Status industriområdet

v/konserndirektør Jakob Særsten LOS Gruppen

09:10

Kort pause

09:20

Havvind, teknologi, teknologisenter og leverandørkjedar

v/CEO UNITECH Gunnar Birkeland

09:50

Kartlegging av moglege leverandørar til havvind-konsortier

v/næringsutviklar Grete Møgster Utsira kommune

Samlinga er for medlemmar i NMEC. Påmelding innan 10. juni til heidi@bomlonr.no. Vel møtt! :)

Sjå alle hendingar