Moster Amfi

Frukostmøte byggenæring og Husbanken

bilde

«Samlinga med Husbanken vil vere av stor relevans for byggenæringa, næringsråda, kommunale eigedomsselskap, kommunale prosjektleiarar, - og tilsette i helse, sosial og omsorg. Samlinga er ikkje berre for folk frå Bømlo, men også for deg som representerer nabokommunane våre. Håpar me sjåast!» - Kjetil Aga Gjøsæter, ⁠Kommunedirektør

Påmelding innan 13. juni til ole.jacob@atheno.no.

Sjå alle hendingar