Moster Amfi

Frukostmøte om ESG-rapportering

bilde

Bremnes Seashore, Eidesvik Offshore og Sparebanken Vest inviterer til frukostmøte i Moster Amfi. Her vil de få høyre korleis bedriftene jobbar når det kjem til ESG-rapportering.

  • Velkommen og kort status frå næringsrådet v/prosjektleiar Mari Pedersen Totland
  • Bremnes Seashore: EU er i førarsetet - kva gjer Bremnes Seashore for å halde tritt, v/ Laila Knarvik og Andreas Moe Larsen
  • Eidesvik Offshore: Korleis dei jobbar for å møte aukande krav til rapportering og sterkare fokus frå kundar, både innan miljø og sosiale faktorar, v/Marie Launes
  • Beinstrekk, mingling og kaffi
  • Sparebanken Vest: Kva slags følgjer bankens ESG strategi vil ha for deira kundar, v/Einar Almås

Påmelding innan 22. september til heidi@bomlonr.no.

Samlinga er for medlemmar i Bømlo Næringsråd. Det er plass til 60 stk, så ver rask å melde deg på! Frukost vert servert frå kl 08.00, og så startar me 08.30. Velkommen!

Sjå alle hendingar