Bømlo Kommune

Dialogmøte: Bustader for framtida

bilde

Bømlo Kommune i samarbeid med Atheno delA-byggfagforum inviterer til dialogmøte kring bustader for framtida 25. april kl. 12.30-14.30 i kommunestyresalen.

Den demografiske utviklinga er i endring i Bømlo Kommune. Tar byggebransjen omsyn til det, - og kan kommunen fremje og legge til rette for bygging som høver for alle? Kva behov har utviklarar og planleggjarar, og kva faktorar spelar inn?

"Bustader for framtida - kven byggjer me til, og påverkar det kva me byggjer?"
⁠Innleiing ved Bianca Rolfsnes Flock. Dialog i forbindelse med handlingsplan som del av kommunedelplan for helse, sosial og omsorg.

"Kommuneplanens arealdel" (KPA)
⁠Innleiing v/Tone Stavland. Kommuneplanen sin arealdel ligg ute på høyring til 1. mai. Det vert høve til korte spørsmål knytt til høyringsutkastet.

Aktuelt for: Entrepenørar som legg til dette for uteområde, arealplanleggjarar, utviklarar, arkitektar og byggjenæring.

Påmelding: ole.jacob@atheno.no

Sjå alle hendingar