Bergen Næringsråd: Den digitale Fornybarkonferansen

bilde

Fornybarkonferansen er regionens største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Krigen i Ukraina betyr at Europa vil legge større vekt på energisikkerhet og akselerer utbygging av fornybar energi. Norge har store forutsetninger til å bidra, men kan vi både bistå Europa og samtidig ha nok kraft til at vi vil lykkes med egen industri og det grønne skiftet?

Med topp eksperter og konkrete eksempler på bedrifter og forskningsprosjekter i studio tar vi for oss følgende problemstillinger:

  • Hvordan skal energinasjonen Norge følge opp EUs nye og ambisiøse tidslinjer for energiskiftet?
  • Hva skjer når energi blir sikkerhetspolitikk av høyeste prioritet?
  • Hvordan sikre næringslivet tilgang på nok fornybar energi?
  • Hva står i veien for havvindutbygging på norsk sokkel før 2030?
  • Hvordan rigges finans- og kapitalmarkedene til tempoet i det grønne skiftet?

Konferansen vil deles opp i fire bolker, som hver for seg gir deg kunnskap og inspirasjon om viktige temaer innen det grønne skiftet.

SE PROGRAM

I år er konferansen digital og tilgjengelig for alle.

MELD DEG PÅ HER

Sjå alle hendingar