Berekraftige Bømlo

bilde

Bømlo næringsråd inviterer til samling om Berekraftige Bømlo.

Her får du informasjon om grøne teknologiutviklingsprosjekt som føregår hos bedrifter som er etablert her på Bømlo.

På samlinga fortel dei om grøne prosjekt som dei har, korleis dei arbeider for å få rette samarbeidspartnarar på plass, korleis dei brukar klynger og verkemiddelapparat, og deler gjerne tankar om kva tenester dei ser vil vere av interesse at hadde blitt etablert lokalt, og som kunne gjeve dei enno større konkurransefortrinn.

Påmelding med e-post til heidi@bomlonr.no.

Samlinga er sponsa av SPV, og vert avslutta med lunsj. Det vert lagt inn ein lengre kaffipause midtvegs.

 Agenda

08:30

Velkommen frå dagens sponsor

v/regionsdirektør Olav Hovland Sparebanken Vest

08:45

På vegen mot Utsira Nord

v/CEO Gunnar Birkeland UNITECH

 

09:00

Verda ser til Bømlo

v/Commercial Environmental Manager Marie Engelsen Launes Eidesvik Offshore

09:15

Grøn konkurransekraft

v/ Adm.dir. Wärtsilä Norway Hans Petter Nesse Wärtsilä

09:30

Framdrift for framtida

v/ VP Business Development Torleif Stokke Servogear

09:45

Vekstbedrift i det grøne skiftet

v/ CEO Endre Eidsvik Zinus

10:00

Kaffipause

   

10:30

Varmepumpa Europa ventar på

v/ Operation Manager Morten Hope Olvondo Technology

10:45

Berekraft som drivar for teknologiutvikling i havbruk

v/berekraftsdirektirektør Hanne Digre Scale AQ

11:00

Frå elektrisk laks til superfersk foredling

v/utviklingssjef Simon Nesse Økland Bremnes Seashore

11:15

Tankar frå NHO

v/leiar Region Vestland Helene Frihammar NHO Vestland

11:30

Lunsj


Sjå alle hendingar