NAV avdeling Bømlo

Webinar: Bedriftsundersøkinga frå NAV 2022

bilde

Det manglar samsvar mellom ønska og tilgjengeleg kompetanse i arbeidsmarknaden.

  • Korleis løyser me dette?
  • Kva forventningar har eit samla næringsliv i Sunnhordland og Vestland til 2022?

Tid: Onsdag 18. mai, kl 12:30-13:00

NAV inviterer til eit Webinar med presentasjon av bedriftsundersøkelsen vår. Til å kommentere resultata får me med oss følgjande: 

  • Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd
  • Frode Hetlevik, Kvinnherad Næringsservice
  • Nina Ingvaldsen, Bømlo Næringsråd

NAV sin bedriftsundersøkelse vert gjennomført årleg og ser på verksemdene sine forventningar til sysselsetting det komande året. Ein ser også på om verksemdene har mislukkast i å rekruttere dei siste 3 månadane, og om dette skuldast for få kvalifiserte søkarar. Nytt for Sunnhordland i 2022 er at me kjem til å presentere resultata i eit Webinar.

Meld deg på Webinaret her.

Sjå alle hendingar