Atheno

Styrekurs

bilde

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid, og kurset passar både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.


Tematikk:
•Styret sit juridiske rolle og ansvar
•Styret sine oppgåver og fokusområde
•Styret sitt samspel med administrasjonen
•Styremøta
•God verksemdleiing
•Styreevaluering

Deltakaravgift kr. 1500,-. Kurshaldar Lars Solberg.

Ta kontakt med Reidun Rykkje for meir informasjon eller påmelding tlf 91745102 eller epost reidun@atheno.no

Sjå alle hendingar